വിൽപ്പനയ്‌ക്കുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

ഞങ്ങളുടെ വിഭാഗങ്ങൾ ബ്ര rowse സുചെയ്യുക

പുതിയ വാർത്ത

റോയൽ ഓപ്പറ ഹ House സ് മസ്കറ്റിലെ പുതിയ മ്യൂസിയം ലൈറ്റിംഗ് പ്രോജക്റ്റ്

മ്യൂസിക്കൽ ആർട്ടിന്റെ മ്യൂസിയം ലൈറ്റിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് 17 ജനുവരി 2019 ന് റോയലിൽ ആരംഭിച്ചു [...]

എന്തുകൊണ്ട് വളരെ ഇടുങ്ങിയ ബീം ആംഗിൾ ട്രാക്ക് ലൈറ്റ് സൂപ്പർ ഇടുങ്ങിയ ബീം ഡ own ൺ‌ലൈറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇടുങ്ങിയ ബീം ആംഗിൾ നയിച്ചത് ട്രാക്ക് ലൈറ്റ് സൂപ്പർ ഇടുങ്ങിയ ബീം നയിച്ച ഡ own ൺ‌ലൈറ്റ് ഇടുങ്ങിയത് [...]

ആർട്ട് ഗാലറി ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനായി SNOW 7w 9w LED ട്രാക്ക് ലൈറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്

1. കോൺഫിഗറേഷൻ + രൂപഭാവം- ആർട്ട് ഗ്യാലറി ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനായുള്ള SNOW സീരീസ് എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് SNOW എന്ന് നോക്കാം [...]

മങ്ങിയ രീതികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടെത്തുക

മങ്ങുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മങ്ങിയ ലൈറ്റിംഗിന് നിരവധി രീതികൾ ലഭ്യമാണ്. [...]

ആർട്ട് ഗാലറിയ്ക്കായി ഒരു നല്ല ട്രാക്ക് ലൈറ്റ് എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം

മികച്ച കല ഏറ്റവും മികച്ച വെളിച്ചത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അർഹമാണ്! നിങ്ങളുടെ കലാസൃഷ്‌ടി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു [...]

എന്താണ് LED?

ലേസർ ഡയോഡും കാണുക. ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് (എൽഇഡി) അർദ്ധചാലക ഉപകരണമാണ്, അത് ദൃശ്യമാകുമ്പോൾ പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു [...]